It is de boer al like folle, at de ko skyt of de bolle ...

Voordeel halen met een kavelruil

Ons kantoor is al jaren zeer actief op het gebied van kavelruil. Jaarlijks passeren er bij ons meerdere kavelruilen de revue, die variëren van een kavelruil met drie deelnemers tot een kavelruil met vijftig deelnemers. Dit speelt zich af door heel Fryslân en strekken soms ook tot ver over onze provinciegrenzen. Voor de Provincie Fryslân zijn wij in de gebieden Noord-Oost en Zuid-Oost Fryslân de “huisnotaris”.

Aan het overdragen via een kavelruil van grond en gebouwen zitten veel voordelen. It is de boer al like folle, at de ko skyt of de bolle, ofwel: het doet er niet toe waar het voordeel vandaan komt, dus laat u eens vrijblijvend voorlichten over de mogelijkheden van een kavelruil!

Wat zijn de voordelen?

Er is een ruime regeling voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing, want bij overdracht door middel van kavelruil is niet alleen over de overgedragen grond, maar ook over de gebouwen geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor landbouwgrond is normaal gesproken ook een vrijstelling van toepassing, maar het voordeel van kavelruilvrijstelling boven de landbouwvrijstelling is dat de toegedeelde grond niet tien jaar lang bedrijfsmatig voor de landbouw gebruikt  hoeft te worden. Voor de vrijstelling is het ook niet persé nodig dat het gekochte voor de landbouw gebruikt wordt.  Vereist is wel dat hetgeen overgedragen wordt buiten de bebouwde kom ligt, maar niet vereist is of het ook agrarisch gebruikt wordt.

Voor kavelruil is verder vanuit de provincie Fryslân subsidie mogelijk voor de notaris- en kadasterkosten. Ook kunnen de partijen die onroerend zaken toegedeeld krijgen in aanmerking komen voor subsidie van inrichtingswerken, zoals bijvoorbeeld egaliseren en aanleg van dammen. Er moet dan wel sprake zijn van enig agrarisch nut. Door onze ruime kennis en ervaring met kavelruilen kunnen wij de gehele kavelruil inclusief de subsidieaanvraag voor u verzorgen.

Nog een bijkomend voordeel kan zijn dat de bestaande hypotheken bij de akte van kavelruil overgezet kunnen worden van het ingebrachte- naar het toegedeelde perceel. Dat bespaart u de kosten van een nieuwe hypotheekakte!

Wat zijn de eisen?

Er moeten bij een kavelruil  minimaal drie partijen een overeenkomst sluiten waarbij onroerende zaken ingebracht worden en minimaal twee van deze partijen moeten onroerend zaken toegedeeld krijgen en als ruiler optreden. Dit zullen meestal boeren zijn, maar ook natuurorganisaties, waterschap, gemeente en provincie kunnen grond inbrengen.

Nadat partijen het eens zijn geworden over wie wat inbrengt en wie wat krijgt toegedeeld, worden de afspraken vastgelegd in een kavelruilovereenkomst. Daarna wordt de akte van kavelruil opgesteld door de notaris en deze wordt ingeschreven bij het kadaster.

Open dagen rondom kavelruil

Open dagen van 9.00 tot 17.00:

dinsdag 27 november bij Sekuer Notarissen Surhuisterveen

donderdag 29 november in restaurant De Zon Oosterwolde

Heeft u vragen over hoe het in zijn werk gaat, of heeft u wellicht een kavel op afstand welke u graag zou willen ruilen? Kom dan langs tijdens de open dagen en wellicht kunnen wij u verder helpen.

Specialisten van de Provincie Fryslân en ons kantoor zijn dan aanwezig en u heeft de mogelijkheid om vrijblijvend en kosteloos bij één van de agrarisch specialisten meer informatie te krijgen over uw mogelijkheden om mee te doen met een kavelruil.

Graag tot ziens!

 

Afspraak en meer informatie

Als u een afspraak wilt maken kan dat ook. Mail dan uw naam, telefoonnummer en dag en het tijdstip dat u wilt komen naar provincie@fryslan.frl onder vermelding van: open dag kavelruil

Voor meer info kunt u ook kijken op www.fryslan.frl/kavelruil