Voogdij

Het aanwijzen van een voogd wordt door veel ouders besproken. Het daadwerkelijk benoemen blijft er vaak bij. Het benoemen van een voogd kan ongemakkelijke en schadelijke situaties voor kinderen voorkomen. Overweeg, wanneer je kinderen hebt, altijd het regelen van de voogdij.

Wat doet een voogd?
Wanneer beide ouders overleden zijn (of als er geen ouder meer is met het ouderlijk gezag), oefent een voogd het gezag uit over minderjarige kinderen. Een voogd wordt door beide ouders benoemd in een losse akte, of als onderdeel van het testament. Het is ook mogelijk om nog een reserve-persoon aan te wijzen als voogd. De eerstgenoemde hoeft de voogdij namelijk niet te accepteren. 

De voogdij gaat in wanneer de laatste ouder overlijdt en de benoemde voogd deze benoeming daarna ook heeft aanvaard. Bij het overlijden van de eerste ouder blijft de andere ouder het gezag alleen uitoefenen en is er geen voogd nodig. 

Voogdij regelen? Langs de notaris!
Wij helpen u graag bij het vastleggen van de voogdijbenoeming. Tevens kunnen wij u dan wijzen op andere zaken, die naar onze mening van belang kunnen zijn in uw situatie. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.