Samenlevingscontract

Samenwonen? Stel dan een samenlevingscontract op. Hierin kunt u afspraken met elkaar vastleggen en problemen in de toekomst voorkomen. Tevens kunt u in aanmerking komen voor aantrekkelijke financiële voordelen. Een samenlevingscontract legt u vast bij de notaris.

Is een samenlevingscontract verplicht?
Een samenlevingscontract is niet verplicht. Het is vooral erg handig om een contract te hebben, zodat u weet wat de rechten en plichten van u en uw partner zijn. U kunt vastleggen wat van wie is. Met een samenlevingscontract kunt u veel belasting besparen en pensioen veilig stellen. 

Waarom is een samenlevingscontract handig?
Wanneer de relatie wordt verbroken, is het praktisch om vastgelegd te hebben wat ieders inbreng was bij het samenwonen. Zo kunnen beide partijen teruggrijpen op wat eerder is afgesproken over de verdeling. Mochten de gemoederen een tikkeltje hoogopgelopen zijn, dan is een samenlevingscontract een stevig anker in de verdeling. Partijen als de Belastingdienst en pensioeninstanties zien samenwonenden (meestal) alleen als zodanig als zij een samenlevingscontract hebben Mocht één van beiden komen te overlijden, dan kunt u met een contract zorgen dat de langstlevende partner een nabestaandenpensioen krijgt, deze partner mag daarnaast ruim € 600.000 belastingvrij van u erven, in plaats van slechts ruim € 2.000.

Samenlevingscontract opstellen bij Sekuer Notarissen
Wanneer wij een samenlevingscontract opstellen, dan komt u eerst langs voor een inventarisatie van alle zaken en wensen. Het is handig om vooraf een lijstje te maken met belangrijke overwegingen en bezittingen. Na de inventarisatie maken wij een concept van het samenlevingscontract op. Na goedkeuring van het concept komt u langs voor ondertekening van het samenlevingscontract. Wij leggen u alle onderdelen van het samenlevingscontract helder uit, zodat u precies weet waarvoor u tekent. Ook krijgt u een extra afschrift mee voor uw pensioenmaatschappij.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak of meer informatie over een samenlevingscontract.