(Erf-) Pachtadministratie

Voor diverse instanties en particulieren voeren we de (erf)pachtadministratie.

Voordeel voor de grondeigenaren is dat (half)jaarlijks de (erf)pacht in rekening wordt gebracht bij de (erf)pachter, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijke verhogingen en verlagingen op grond van de wettelijke regelingen, de pachtovereenkomst of de erfpachtsbepalingen.

Daarnaast verloopt ook bijna alle communicatie tussen grondeigenaar en gebruiker via de notaris, hetgeen vaak zeer verhelderend werkt en discussies kan voorkomen.

De looptijd van de contracten wordt in de gaten gehouden en zo nodig wordt tussen partijen onderhandelt over verlenging en wijziging van de contracten.

In het algemeen zijn we de vraagbaak voor deze grondeigenaren en (erf)pachters met betrekking tot hun rechten en plichten, alles om er voor te zorgen dat beide partijen zo weinig mogelijk zorgen hebben omtrent de gesloten overeenkomsten.

Ten einde deze (erf)pachtadministratie te kunnen voeren, zijn wij, mede via de VASN, op de hoogte van de recente ontwikkelingen inzake de wetgeving en jurisprudentie op het gebied van de (erf)pacht.

Logo VASN, Vereniging Agrarisch Specialisten Notariaat

Columns

Wist u dat?

Kijk ook eens bij:

Lees meer

Een column over speculatieve grondtransacties It wurdt my te gleon ûnder de fuotten

Het is de laatste tijd veel in het nieuws geweest, de zogenaamde speculatieve grondtransacties. In deze column leest u er meer over.

Column over pachten Wat kin ik ferwachtsje at ik (fer)pachtsje?

Bij verhuur van agrarische gronden of gebouwen aan een boer noem je dit geen huur, maar is er sprake van pacht. Net als voor huur gelden er voor pacht verschillende wettelijke regels.