Sekuer Notarissen

Anderen over Sekuer

“Zeer tevreden over Sekuer Notarissen!”

- Riemke Holthuis-Beerda

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde

Columns

Wist u dat?

Een levenstestament kan helpen in de periode waarin u zelf niet meer kunt beslissen?

Lees meer

Column over het ouderlijk gezag Hy hat it bern op ‘e namme

Het door de vader erkennen van een kind is sinds januari 2023 niet meer noodzakelijk. De wetgeving is veranderd.

Column over schenken in december De tiid fljocht foarby

December staat voor de deur. De maand die populair is als het gaat om het doen van (kleine en grote) schenkingen