Onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Column over de omgevingswet Mei syn allen binne sy ien

Al een geruime tijd (het eerste voorontwerp is al meer dan tien jaar geleden voorgelegd) is de overheid bezig met het invoeren van de omgevingswet.

Een column over speculatieve grondtransacties It wurdt my te gleon ûnder de fuotten

Het is de laatste tijd veel in het nieuws geweest, de zogenaamde speculatieve grondtransacties. In deze column leest u er meer over.

Een column over het werkgebied van de notaris Wêr leit de grins 

Waar ligt de grens van het werkgebied van een Nederlandse notaris? We schreven er een column over.

Column over openbare registers van het kadaster In wurdsje oer de grins prate

Wanneer je een woning of een ander registergoed koopt, vindt de levering daarvan plaats bij de notaris. Levering gebeurt door middel van een leveringsakte en inschrijving daarvan ...

Column over partneralimentatie Gjin gedoente mear mei-inoar

Als je gaat scheiden dan vervallen in beginsel alle regels die de wet aan het huwelijk stelt, echter met uitzondering van de onderhoudsplicht die gehuwden en geregistreerde partners naar elkaar toe hebben.

Column over onderhandse aktes Underhâns slachst net foar bêst op

Aan een notariële akte zijn vaak meer kosten verbonden dan aan een onderhandse akte, zeker als men het zelf opstelt. Waarom zou je dan toch voor een notariële akte kiezen? 

Column over erkenning Fan wa bist do er ien?

Erkenning door stiefouders heeft vergaande gevolgen en in beginsel geldt: eens erkend, altijd erkend.

Column over huwelijkse voorwaarden Niks gjin “niks nada noppes”

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan regelt de wet de financiële “spelregels” van dit huwelijk.

Pagina: