Nalatenschap

Het goed afwikkelen van een nalatenschap is een intensieve opdracht. Er moet veel geregeld worden als iemand overlijd. In de meeste gevallen is een bezoek aan de notaris noodzakelijk. Sekuer notarissen is u graag van dienst bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Wel of geen testament
Wij controleren bij de afwikkeling van een nalatenschap als eerste of er een testament is gemaakt door de overledene. Hiervoor raadplegen we het Centraal Testamentenregister.

Erfgenamen in kaart brengen
De notaris zoekt uit wie de erfgenamen zijn. Wanneer we alle erfgenamen in kaart hebben en iedereen heeft gekozen de erfenis willen aanvaarden of niet, stellen we een verklaring van erfrecht op. Er wordt een gevolmachtigde aangewezen door de erfgenamen, tenzij door de overleden al een executeur is benoemd in zijn testament.

Erfbelasting aangeven
Sekuer de notaris regelt desgewenst de nalatenschap van a tot z. Van betalingen die (nog) gedaan moeten worden, tot de aangifte van erfbelasting en uitkeren van de erfdelen. Dit laatste doen we na het opmaken van de rekening en verantwoording, die wij aan de erfgenamen voorleggen. 

Bent u erfgenaam of wilt u uw nalatenschap goed laten regelen? Bel ons voor een afspraak, wij begeleiden u graag.