Erfgenaam

U bent erfgenaam. Wat nu?
Het is de vraag of u met het verkrijgen van een erfenis altijd blij moet zijn, want het kan ook heel wat minder positief uitpakken. Een erfgenaam is namelijk ook aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Als er meer schulden dan bezittingen zijn dan heeft u dus een groot probleem. Dit probleem kan echter geheel of gedeeltelijk voorkomen worden. Als erfgenaam heeft u namelijk altijd nog een keuze of en hoe u wilt aanvaarden.

Verklaring van erfrecht
De notaris wordt in de meeste gevallen door één of meer erfgenamen gevraagd om een verklaring van erfrecht op te stellen. Met de verklaring van erfrecht kunt u over de bankrekening(en) van de overledene beschikken. In de verklaring van erfrecht staat onder meer wie de erfgenamen zijn. Alle erfgenamen krijgen van de notaris een brief met het verzoek aan te geven welke keuze zij willen maken. Gebruikelijk is dat de erfgenamen daarnaast aan één van hen of aan een derde een volmacht geeft om één en ander af te handelen.

Een keuze maken
Tot  drie maanden na de overlijdensdatum, hoeft u in principe nog geen keuze te maken.Daarna moet u kiezen of en hoe u de erfenis wilt aanvaarden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Zuiver aanvaarden
Bij zuiver aanvaarden neem je het erfdeel zoals dat komt. Met alle plussen en minnen die daarbij horen. Zijn er schulden van de overledene, dan zullen de schuldeisers de erfgenamen aanspreken.

Beneficiair aanvaarden
Als u de nalatenschap niet zomaar zuiver wilt aanvaarden, maar een slag om de arm wilt houden, dan is . beneficiaire aanvaarding de aangewezen weg. Zijn er meer schulden dan tegoeden, dan . hoeft u het tekort niet aan te vullen uit uw eigen vermogen. In sommige gevallen is beneficiaire aanvaarding verplicht. Bijvoorbeeld bij minderjarige kinderen of mensen die onder bewind zijn gesteld.

Verwerpen
Als de beneficiaire aanvaarding u niet ver genoeg gaat, dan kunt u de erfenis verwerpen. Door de verwerping wordt u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Er kan echter een dikke adder onder het gras zitten. Via de zogenoemde plaatsvervulling kunnen kinderen van degene die heeft verworpen erven in de plaats van ouder die verwerpt. Is het probleem bij de ouder opgelost door de verwerping, dan kan het hele circus dus weer opnieuw beginnen bij zijn of haar kinderen.

Rechter
Zowel beneficiaire aanvaarding als verwerping dient geregeld te worden bij de Rechtbank. U hoeft uw verklaring niet zelf af te leggen. Sekuer Notarissen kan alles voor u regelen.

Gezien de soms verregaande gevolgen voor erfgenamen, is het verstandig om eerst uitgebreid advies te vragen aan de Sekuer Notarissen.

Meer weten over verwerpen van erfrecht?
Wenst u meer informatie over de afhandeling van nalatenschap of het verwerpen van erfrecht? Neem contact met ons op.