Legalisatie

Legalisatie is het bewijs dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort. De rol van de notaris is in deze vrij eenvoudig: wij zorgen ervoor dat de identiteit van de bevoegde persoon is vastgesteld aan de hand van een identiteitsbewijs, welk identiteitsbewijs door ons wordt geverifieerd.

Legalisatie, wat is dat?

Wanneer een notaris of een instantie heeft gevraagd om uw handtekening onder een bepaald document te laten legaliseren, dan kunt u dit door ieder willekeurige notaris laten doen. Deze notaris stelt vast dat u het document zelf hebt ondertekend. Hiermee verzekert men dat de door u gezette handtekening op het document, meestal een verklaring of volmacht, werkelijk uw handtekening is. 

Legaliseren bij Sekuer Notarissen

U heeft een brief of e-mail gekregen, waarbij een volmacht of een verklaring is bijgevoegd. Uiteraard ondertekent u de volmacht of deze verklaring alleen als u het eens bent met de inhoud. Als u het niet eens bent met de inhoud, dan dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met diegene die verantwoordelijk is voor de inhoud van het document.

Daarnaast verzoeken wij u om uw handtekening te laten legaliseren. Waar in het navolgende wordt gesproken over "volmacht" wordt ook bedoeld "verklaring".

Waarom legaliseren?

Ondertekening van een volmacht is geen formaliteit of kleinigheid. Immers, met deze volmacht geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen. Daarom is het belangrijk dat het zeker is dat u zelf de volmacht ondertekend heeft. Deze zekerheid geven we met het legaliseren van uw handtekening op de volmacht. Legaliseren betekent dat een notaris van Sekuer Notarissen vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht ondertekent heeft en dat het dus 100% zeker uw handtekening is die op de volmacht staat. Hiermee sluiten we uit dat er achteraf onenigheid ontstaat over de echtheid van de handtekening.

Hoe legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan onder overlegging van uw geldig legitimatiebewijs uw handtekening legaliseren. Als uw zaak bij Sekuer Notarissen is ondergebracht verrichten wij de legalisatie kosteloos.

De gang van zaken

U ondertekent de volmacht niet van tevoren. U neemt contact op met een notariskantoor om een afspraak te maken. Op het afgesproken tijdstip neemt u mee:

  • de brief die u heeft gekregen;
  • de volmacht;
  • een geldig legitimatiebewijs, dit mag alleen zijn: een paspoort, een Europese/Nederlandse identiteitskaart, of een rijbewijs

U zet uw handtekening in het bijzijn van een notaris en toont daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert vervolgens uw handtekening.


Kom langs voor een legalisatie
U kunt een afspraak maken voor een legalisatie, meestal is dit snel in te plannen. 

Anderen over Sekuer

“In onze situatie heeft het kadaster een erfgrens aangepast na het passeren van de akte.Dit hadden ze nog nooit meegemaakt maar wel correct afgehandeld.”

- Ralf