Koopovereenkomst

De aan- of verkoop van een woning wordt vaak begeleid door een makelaar. In dat geval worden (voorlopige) koopovereenkomsten door hem opgesteld. Verkoopt u zelf uw woning, of wisselt de woning van eigenaar in familiekring, dan moet u zelf zorgen voor een koopovereenkomst, ook wel koopcontract genoemd.

Waarom heb ik een koopcontract nodig?
Het koopcontract is de basis voor de overdracht van de woning. Maar ook voor bedrijfspanden en groenstroken.In het contract staat naast de koopsom onder andere vermeld wat de overdrachtsdatum is, wat de ontbindende voorwaarden zijn en hoe er wordt omgegaan met bijzondere bepalingen zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheden en erfpacht. Wat verder in het koopcontract wordt opgenomen is afhankelijk van de afspraken tussen de verkoper en koper. Een koopcontract is belangrijk, omdat hiermee de afspraak wordt vastgelegd. Een mondelinge toezegging bij de verkoop van een woning is niet voldoende.

Koopcontract laten opstellen door Sekuer Notarissen
Wij helpen u graag bij het opstellen van een correct en duidelijk koopcontract. Neem contact met ons op voor het doornemen van de mogelijkheden. 

Anderen over Sekuer

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde