BV oprichten

Een besloten vennootschap (BV) beschermt de ondernemer tegen aansprakelijkheid als het mis gaat. Het kan ook een samenwerkingsverband zijn tussen aandeelhouders. De verdeling van aandelen, of de hoofdelijke inbreng per partner, leggen we in statuten vast in een oprichtingsakte van de BV. 

Inhoud van statuten in een oprichtingsakte voor een BV

  • de nominale waarde van de aandelen;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
  • de rechten van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • de regels voor de overdracht van aandelen.

Nieuwe BV? Fusie? Regel het met Sekuer Notarissen
Een BV moet ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen. De inschrijving in het handelsregister kan Sekuer Notarissen verzorgen. Ook voor de juiste notariële afwikkeling van een fusie of splitsing zijn wij uw specialist. Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.