Schenking

Er zijn verschillende vormen van schenken. Meestal schenken ouders aan hun kinderen. Schenken kan met een daadwerkelijke overdracht van geld, maar schenken kan ook 'op papier'. Bij een schenking op papier omschrijft men het bedrag dat vrijkomt op een bepaalde datum, of bij bijvoorbeeld overlijden. 

Voordelen van schenken
Bij schenken op papier wordt over het bedrag dat op papier 'geschonken' is geen erfbelasting betaald als het bedrag vrijkomt. De schenker betaalt echter wel rente over de beschreven schenking. De ontvanger krijgt die rente als extraatje over de schenking. Een handige manier om wat extra vermogen (waar geen belasting over wordt betaald) te schenken.

Schenken in 2021
De Belastingdienst geeft ieder jaar aan hoeveel er per kalenderjaar belastingvrij geschonken mag worden. In 2021 is dit maximaal € 6.604,- per kind. Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u eenmalig een verhoogde belastingvrije schenking doen. In 2021 bedraagt de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking € 26.881,-.

Schenking voor studie of aankoop huis
Volgt uw kind een studie die meer dan € 20.000,- per jaar kost, dan kunt u eenmalig belastingvrij schenken tot een bedrag van € 55.996,-. Wil uw kind de schenking gebruiken voor aankoop of verbetering van een woning? Dan mag u eenmalig tot € 105.302,- belastingvrij schenken. Zowel bij bekostiging studie, als bekostiging woning, dient het kind tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn en aan te tonen dat de schenking is gebruikt voor die doeleinden. Voor alle schenkingen boven de genoemde bedragen geldt dat de belastingdienst schenkbelasting heft.

Wilt u aan iemand anders dan uw kinderen schenken? Dan ligt de belastingvrije grens op € 3.244,-.

Schenking vastleggen bij notaris
Een schenking op papier moet bij de notaris vastgelegd worden. Ook voor andere schenkingen kan dit van belang zijn, bijvoorbeeld als (nog) niet alle kinderen een schenking hebben ontvangen, of om te voorkomen dat uw kind bij echtscheiding de schenking moet delen met de ex-partner. Laat u informeren hoe u eventuele schenkingen het beste kunt verdelen. Sekuer Notarissen kan u van alle informatie voorzien. Maak een afspraak voor een adviesgesprek. Na dit gesprek weet u precies of schenken voor u interessant is.