Fusie en splitsing

Een fusie is het samengaan van twee verschillende bedrijven. Bij een splitsing wordt (een deel van) het bedrijf zelfstandig voortgezet in een aparte rechtspersoon, meestal een nieuwe BV.

Fusie tussen BV en andere ondernemingsvorm
Bij het samengaan van twee BV's kan er gekozen worden voor een zogenoemde juridische fusie, waarbij beide bedrijven helemaal samensmelten. Bij een combinatie van verschillende ondernemingsvormen als maatschap, VOF of CV, is het belangrijk om de nieuwe gezamenlijke bedrijfsvoering vast te leggen in een contract. 

Een fusie is ook mogelijk bij andere rechtsvormen, zoals stichtingen, verenigingen of kerken. Ook hierin zijn wij ruim ervaren.

Splitsing van een onderneming, regel het met de notaris aan uw zijde
Wanneer de behoefte ontstaat om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte vennootschap, als zelfstandig onderdeel van de organisatie, dan kan er een splitsing plaatsvinden. Splitsing zorgt voor scheiding van bedrijfsrisico’s binnen de onderneming als er verschillende soorten werkzaamheden zijn. Ook minder plezierige omstandigheden als ruzie tussen eigenaren kunnen de bron zijn voor een splitsing. Splitsen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een juridische splitsing, een afsplitsing of met een activa-passiva transactie.

Fuseren of splitsen? Sekuer de notaris helpt u verder.
Laat u zowel bij fusie als splitsing goed en helder informeren. In nuchtere bewoordingen en zonder poespas. Wij bieden u alle informatie en regelen de officiële wijziging van begin tot eind. Neem contact met ons op voor advies.