Levenstestament

Het leven kan soms nare wendingen nemen. Indien u niet meer in staat bent zelf medische en financiële beslissingen te nemen, kunt u met behulp van een levenstestament volmacht verlenen om deze beslissingen namens u te nemen. Het levenstestament treedt in werking wanneer iemand nog leeft, maar niet meer kan beslissen, bijvoorbeeld bij dementie, een coma of bij ernstig hersenletsel. Indien gewenst, kan men de gevolmachtigde ook direct na het ondertekenen van de akte al volmacht geven voor eventuele zakelijke handelingen.

Wat staat er in een levenstestament?
In het levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon/gevolmachtigde aan. Deze persoon gaat volgens uw levenstestament uw zaken en wensen behartigen. Een levenstestament bestaat vaak uit twee delen: een financieel/zakelijk deel en een medisch/persoonlijk deel. In het eerste deel wordt onder andere benoemd wie over uw bankrekeningen mag beschikkingen, uw verzekeringen en belastingzaken mag regelen etc. en of hij/zij ook eventuele giften mag doen namens u. In het persoonlijke deel kunt u een medisch contactpersoon aanwijzen met wie de arts uw volledige medische situatie en dossier kan bespreken. Hierin worden zaken rondom ziekte en (het stoppen van) medische behandeling benoemd. Kortweg worden de zaken in aanloop naar overlijden, waarover u mogelijk niet meer zelf kunt beslissen, benoemd. Met een levenstestament voorkomt u dat er onduidelijkheid bestaat over uw wensen en wie hierover beslist. 

Wilt u meer weten over het opstellen van een levenstestament?
Neem contact met ons op. In een adviesgesprek vertellen we u meer over de mogelijkheden. We nemen uitgebreid de tijd voor uw situatie.