Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u niet zelf de eigenaar. Een voorbeeld is het recht van overpad. Bij recht van overpad hebt u het recht om over (een deel van) andermans perceel te lopen, of zij bij u.

Bron & meer informatie: Kadaster over erfdienstbaarheid

Vormen van erfdienstbaarheid
Er zijn meerdere vormen van erfdienstbaarheid, denk ook aan noodzakelijke afwatering via een tweede perceel of het delen van een nutsvoorziening-aansluiting. Bij erfdienstbaarheid zijn er altijd minimaal twee percelen en twee eigenaren. Het is verstandig afspraken over het gebruik van elkanders perceel vast te leggen in een notariële akte. 

Erfienstbaarheid vastleggen bij Sekuer Notarissen
Wanneer u te maken heeft met een vorm van erfdienstbaarheid, dan hoort u dit van de verkoper, verhuurder of de makelaar. De notaris controleert dit ook allemaal. Het officieel vastleggen van een erfdienstbaarheid kan eenvoudig bij het leveren van de woning.

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Anderen over Sekuer

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde