Pacht & erfpacht

Erfpacht en pacht zijn veelvoorkomende vormen van grondgebruik in de agrarische sector. Hoewel de woorden op elkaar lijken, zijn het twee totaal verschillende rechtsvormen. Pacht is een overeenkomst, erfpacht is een zakelijk recht op het gebruik van onroerende zaken. Een typerend verschil tussen pacht en erfpacht is dat de regels van de Pachtwet voor een groot deel dwingend recht zijn, waarvan partijen dus niet kunnen afwijken. De regels met betrekking van erfpacht zijn vaak regelend recht, hiervan kunnen partijen afwijken.

Sekuer de Agri-Notaris is uw specialist in pacht en erfpacht
Voor het opstellen van pacht- en erfpachtovereenkomsten, kunt u bij Sekuer Notarissen terecht. Wij zijn specialisten in het opstellen van notariële aktes rondom dit thema. Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.