Maatschap en VOF

De maatschap en de vof zijn zakelijke samenwerkingsvormen. Het zijn geen rechtspersonen dus de maten/vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor de bedrijfsvoering.

Laat u goed voorlichten welke vorm voor u wijsheid is. Ook hierbij en bij het opmaken van uw maatschaps- of vof contract bent u bij ons aan het goede adres. Neem contact op voor meer informatie.

Anderen over Sekuer

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde