Testament

Het nut van een testament wordt door veel mensen erkend. Toch wordt het opstellen ervan vaak uitgesteld. Als er geen testament is opgemaakt, dan behoren bezittingen en schulden bij wet toe aan de langstlevende partner. Eventuele kinderen behouden hun recht op hun kindsdeel in de vorm van een geldvordering. Een testament maakt u op om uitzonderingen te maken op de wettelijke regeling. We noemen een paar redenen waarom het verstandig is om een testament op te laten maken.

Waarom een testament laten opmaken? Een paar redenen:

  1. Uitzonderingen in de familie -  Bijvoorbeeld als u kinderen uit een eerdere relatie van uw partner ook erfgenaam wilt maken. Of juist wanneer u een kind wilt onterven, of wanneer u geen kinderen heeft.
  2. Opeisbaarheid van de geldvordering - In principe kunnen kinderen hun geldvordering (kindsdeel) pas opeisen als de langstlevende ouder overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt. Wanneer u de opeisbaarheid aanpast, dan kunnen kinderen bijvoorbeeld bij verhuizing van de langstlevende ouder naar een verzorgingstehuis, hun deel krijgen. Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn voor de ouder, bijvoorbeeld voor de Wet Langdurige Zorg. Ook bij hertrouwen van de langstlevende ouder kan het praktisch zijn om de kindsdelen alvast toe te kennen.
  3. Uitsluiting van ex-schoonkinderen - Een veelvoorkomende reden voor het opstellen van een testament. Met deze uitsluiting voorkomt u dat ex-schoonkinderen die ooit in gemeenschap van goederen met uw kind gehuwd waren, aanspraak kunnen maken op de helft van het kindsdeel van uw kind. U voorkomt dus dat ex-schoonkinderen (indirect) erven.
  4. U woont samen - Samenwoners hebben bij wet geen recht op de bezittingen en schulden van de partner. Ook een samenlevingscontract dekt dit niet. Als u toch van elkaar wilt 'erven', dan is een testament opmaken het meest praktisch.
  5. Met een goed testament kunt u vaak erfbelasting besparen.

Wat is voor u belangrijk? Doe de testamentcheck.
De testamentcheck is een initiatief van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Deze speciale checklist helpt u na te denken over de wensen en mogelijkheden van uw testament. U vindt de testamentcheck hier.

Testament opmaken bij Sekuer Notarissen
Naast bovenstaande, zijn er nog talloze redenen te bedenken waarom een testament praktisch en helpend is. Wilt u meer informatie over het opmaken van een testament en wilt u weten welke bepalingen voor uw situatie van toepassing zijn? Kom dan langs voor een gesprek, wij informeren u uitgebreid en duidelijk. En bij ons kunt u gewoon Frysk spreken. Neem contact met ons op.