Levering aandelen

Aan de overdacht of levering van aandelen in een BV komt altijd een notaris te pas. Alleen aandelen aan toonder van een NV (het type aandeel dat op de beurs wordt verhandeld) kunnen zonder tussenkomst van notaris worden overgedragen.

Overdracht van aandelen? Sekuer Notarissen regelt het.
Bij een overdracht van aandelen tekenen beide partijen de notariële akte bij de notaris. Onze rol is controlerend, wij checken onder andere of de verkoper de rechtmatige eigenaar is van de betreffende aandelen en op welke wijze hij of zij de aandelen heeft verkregen. Ook controleren we of de aandelen zijn verpand of dat er andere schulden op rusten. In de akte leggen we naast de prijs van de aandelen, onder meer de bepalingen rond de betaling, het moment van overdracht en het type aandeel vast. Na de overdracht moet de nieuwe eigenaar worden bijgeschreven in het aandeelhoudersregister van de BV en vaak moeten er wijzigingen worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. Ook hier ontzorgen wij u graag en regelen dit graag voor u.

Aandelen overnemen of overdragen?
Wij helpen u verder en wijzen u op alle belangrijke punten in het overdrachtsproces. Neem contact op voor meer informatie.