Onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Column over de overdrachtsbelasting Opskuor over de overdrachtsbelasting

Een huis kopen is tegenwoordig niet gemakkelijk. Het zal niemand ontgaan zijn dat er krapte is op de woningmarkt. Mede door de krapte zijn de huizenprijzen de afgelopen tijd snel omhoog gegaan.

Column over vastgoed als belegging Onroerend goed kopen als belegging, avesearje!

Wat worden de tarieven voor overdrachtsbelastingen voor starters en beleggers in 2021? Hoe handig is het om nu een huis te kopen?

Column over het verplichte energielabel Vraag bij verkoopplannen van uw woning nu “halje trawalje” uw energielabel aan

Tegenwoordig is het verplicht om bij verkoop van uw woning aan de koper een energielabel te overhandigen. Heeft u dit goed geregeld?

Woning kopen? Laat de verdeling vastleggen bij Mook de Notaris.

Column over de aanschaf van een eigen woning Van doel om samen een huis te kopen? Machtig mooi!

Samen een huis kopen? Machtig mooi! Maar wat als het niet meer klikt? Of als een van de twee overlijdt?

Fan efteren sjocht men de ko yn it gat

Column: Aankoop appartement Fan efteren sjocht men de ko yn it gat...

Wees goed voorbereid op uw rechten en plichten bij de aankoop van een appartement.

Column: Eigen woning en hypotheek Dat kin de brune net lûke...

Column over het kopen van een woning met behulp van een hypotheek.

Column: Denk goed na over financiële ruimte Stek de fuotten net fierder as de tekkens lang binne

Informatie over financiële ruimte bij het aangaan van een hypotheek.

Column: Samenwonen en een huis kopen In hûs keapje en gearhokje? Sûnder wetter kin gjin keal fersûpe…

Regel bij samenwonen altijd een samenlevingscontract.

Pagina: