Onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Een column over het werkgebied van de notaris Wêr leit de grins 

Waar ligt de grens van het werkgebied van een Nederlandse notaris? We schreven er een column over.

Column over partneralimentatie Gjin gedoente mear mei-inoar

Als je gaat scheiden dan vervallen in beginsel alle regels die de wet aan het huwelijk stelt, echter met uitzondering van de onderhoudsplicht die gehuwden en geregistreerde partners naar elkaar toe hebben.

Column over onderhandse aktes Underhâns slachst net foar bêst op

Aan een notariële akte zijn vaak meer kosten verbonden dan aan een onderhandse akte, zeker als men het zelf opstelt. Waarom zou je dan toch voor een notariële akte kiezen? 

Column over erkenning Fan wa bist do er ien?

Erkenning door stiefouders heeft vergaande gevolgen en in beginsel geldt: eens erkend, altijd erkend.

Column over huwelijkse voorwaarden Niks gjin “niks nada noppes”

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan regelt de wet de financiële “spelregels” van dit huwelijk.

Column over het ouderlijk gezag Hy hat it bern op ‘e namme

Het door de vader erkennen van een kind is sinds januari 2023 niet meer noodzakelijk. De wetgeving is veranderd.

Column over schenken in december De tiid fljocht foarby

December staat voor de deur. De maand die populair is als het gaat om het doen van (kleine en grote) schenkingen

Een column over uitsluiting in een testament Wat ha ik mei dy oan e pet?

Zo werkt het met uitsluiten van aangetrouwde kinderen in een testament.

Pagina: