Mr. Fransisca Spa

Als specialist in het personen- en familierecht staat mr. Fransisca Spa als notaris dagelijks mensen bij tijdens bijzondere momenten in hun leven. Van trouwen tot rouwen: lief en leed worden in haar praktijk met elkaar gedeeld. Fransisca’s streven is om alle betrokken partijen daarbij zoveel mogelijk recht te doen en hen te ontzorgen. Als gecertificeerd executeur is ze daarnaast specialist in het afwikkelen van nalatenschappen, een bijzondere taak met elke keer weer nieuwe aspecten en belevenissen.