Zoon met volmacht mag niet aan zichzelf schenken

Geplaatst op 10 september 2019

Veel mensen geven tegenwoordig in een notariële akte volmacht aan hun partner of kinderen. In de wandelgangen noemt men de volmacht ook wel een levenstestament. Als het goed is ligt de volmacht in de kast, en is nooit nodig. Maar als de tijden veranderen en iemand wordt wilsonbekwaam, bijvoorbeeld door een hersenbloeding of de ziekte van Alzheimer, dan kan de partner of het kind direct handelen met de klaarliggende volmacht.

Er kan nog wel eens onduidelijkheid ontstaan als bijvoorbeeld één kind gemachtigd is en de anderen niet. Als het kind met de volmacht namens vader of moeder grote schenkingen aan zichzelf zou gaan doen, kan het zijn dat er bij overlijden van vader of moeder geen erfenis meer resteert.

In de wet staat dat een gevolmachtigde alleen met zichzelf als wederpartij mag handelen als dat uitdrukkelijk is opgenomen en precies is omschreven in de volmacht, zodat duidelijk is dat er geen strijd tussen belangen is.

Heeft u al een volmacht of levenstestament, en is dit aspect goed geregeld in uw document? Wij kijken er graag samen met u naar!

Bron: Artikel 68 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek, en Hof Arnhem-Leeuwarden 18 juni 2019, nr. 200.226.647 (ECLI:NL:GHARL:2019:5105).