Wordt de legitieme portie alsnog afgeschaft?

Geplaatst op 16 april 2021

In januari van dit jaar schreef ik nog dat de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, eerst afziet van een groot landelijk onderzoek naar de mogelijke herziening of zelfs afschaffing van de legitieme portie. Dat is het deel van de erfenis waar een kind ondanks onterving recht op houdt.

Ouders met “in bongel oan de poat” als kind, moeten dus nog steeds rekening houden met de mogelijkheid dat dit kind een beroep doet op zijn/haar wettelijke recht en alsnog aanspraak maakt op een deel van de waarde van de erfenis, was het advies.

Vera Bergkamp (D66) roept de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, wederom op om de huidige wetgeving voor de legitieme portie te herzien. Aanleiding is het rapport van het Centrum voor Notarieel Recht dat onlangs verscheen. De onderzoekers kwamen met de aanbeveling de legitieme portie toch af te schaffen.

Volgens dit onderzoek is 76 procent van de (kandidaat-)notarissen tegen de legitieme portie. Ook uit enquêtes onder het Nederlandse publiek zou volgens haar blijken dat de legitieme portie in de huidige vorm op weinig sympathie kan rekenen.

Zei minister Dekker eerder nog dat geen 'dringende en breed gedragen noodzaak wordt ervaren om over te gaan tot het schrappen van de legitieme portie'. Bergkamp wil nu van hem weten of hij er na dit onderzoek nog steeds zo over denkt en roept hem nogmaals op de huidige wetgeving aan te passen.