Wat mag een executeur wel en niet?

Geplaatst op 10 september 2018

Om te zorgen dat erfgenamen elkaar niet in de haren vliegen wordt er regelmatig een executeur benoemd in een testament. Vaak wordt er verondersteld dat deze executeur zonder inspraak van de erfgenamen de nalatenschap geheel kan afwikkelen. Deze aanname is niet juist. 

Afwikkelingsbewindvoerder benoemen

Meestal staat er in een testament dat een executeur de taak heeft om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Dit zijn schulden die tijdens het beheer uit die goederen moeten worden voldaan. Bij deze formulering hoort dus niet zonder meer de volledige afwikkeling van de nalatenschap, daarvoor is in veel gevallen wel de toestemming van de erfgenamen nodig. Is het de bedoeling dat de executeur kan optreden zonder inmenging van de erfgenamen? Dan zal dat in het testament omschreven moeten worden. Dat kan door een zogenaamde executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder te benoemen. In het testament moet nauwkeurig worden omschreven hoe uitgebreid de bevoegdheden van deze ‘super-executeur’ zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over een executeurschap in uw testament? Wij helpen u graag met de juiste formulering. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.