Voorbijgaan aan levenstestament

Geplaatst op 2 december 2019

In een levenstestament kunt u volmacht geven aan een vertrouwd persoon. Die persoon kan namens u handelen als u door geestelijke of fysieke omstandigheden niet langer zelf uw belangen kunt behartigen.

In een levenstestament kunt u ook opnemen wie uw gevolmachtigde moet worden bij medische zaken. Daarbij moet u denken aan contact met artsen of ander zorgpersoneel, maar ook wat u zou willen als er sprake is van uitzichtloos lijden. U heeft de mogelijkheid om in het levenstestament op te nemen hoe u staat tegenover een behandelverbod en euthanasie.

Veel mensen nemen ook op wie hun bewindvoerder of mentor zou moeten worden mocht het levenstestament komen te vervallen. In de meeste gevallen zal de rechter de verzoeken van iemand in een levenstestament, honoreren. Toch bekijkt de rechter elk geval apart. Onlangs werd de rechter in Den Bosch gevraagd een van de kinderen van een dame tot bewindvoerder en mentor te benoemen. De rechter besluit het verzoek naast zich neer te leggen omdat de kinderen onderling grote onenigheid hadden en hun moeder daar erg veel last van had. De rechter benoemt vervolgens een onafhankelijke en professionele bewindvoerder en mentor.

Bron: Gerechtshof Den Bosch 10 oktober 2019, nr. 200.248.100/01, ECLI:NL:GHSHE:2019:3746