Verzorgingshuis-clausule

Geplaatst op 14 november 2018

In zorginstellingen moet doorgaans een eigen bijdrage betaald worden. Deze bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen. Veel ouders met vermogen in box 3 willen dat geld liever niet ‘opeten’, maar zouden het graag aan hun eigen kinderen geven.

In testamenten wordt daarop ingespeeld door een opeisingsbepaling op te nemen. Deze bepaling zorgt ervoor dat de kinderen hun erfdeel kunnen opeisen, als de langstlevende ouder in een verzorgingsinstelling wordt opgenomen waar een vermogenstoets geldt.

Onlangs oordeelde een rechter dat stiefkinderen van een dame die in een particulier verzorgingshuis was gaan wonen, hun erfdeel niet konden opeisen. Volgens de rechter was voor de opname van de stiefmoeder geen indicatiebesluit nodig en worden de kosten niet door de overheid vergoed. Er was dan ook geen sprake van een situatie waarbij de stiefmoeder, doordat zij niet meer over de erfdelen van de kinderen beschikt, minder eigen bijdrage hoefde te betalen.

Wilt u zeker weten of de opeisingsbepaling in uw testament nog voldoet aan de eisen van deze tijd? Als u een afspraak maakt op ons kantoor, kijken we uw testament graag na. Neem contact met ons op.