Van slag door een beslag

Geplaatst op 17 mei 2021

X, Y en Z hebben in het verleden zakelijk samengewerkt. Deze samenwerking is niet geheel harmonieus geëindigd en zowel Y als Z stellen nog wat van X te vorderen te hebben.

Y is de eerste die beslag legt op de (helft van de) woning van X en zijn echtgenote. Niet veel later volgt Z met dezelfde actie. Ze willen graag hun vordering voldaan zien en door beslag te leggen op de woning, hebben ze die als “onderpand”.

X en zijn ex-echtgenoot hebben echter al een koopovereenkomst gesloten, waarbij de woning is verkocht. Zij moeten de woning letterlijk bezemschoon opleveren, maar deze moet ook financieel schoon opgeleverd worden. De nieuwe koper wil natuurlijk niet geconfronteerd worden met hypotheken en beslagen van de verkoper.

Het staat vast dat de opbrengst van de woning nog minder is dan de nog openstaande hypotheekschuld van X en zijn echtgenote. X wil dat Y en Z hun beslagen opheffen. Hij vindt dat Y en Z geen belang hebben bij de handhaving van de beslagen. Bovendien dreigt hij in de financiële problemen te komen als hij de gesloten koopovereenkomst niet kan worden nagekomen vanwege het op de woning liggende beslag. De 10% boete ligt op de loer.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat, ook al hebben Y en Z mogelijk echt iets te vorderen van X, het handhaven van het beslag toch een misbruik van bevoegdheid is. Aangezien van de verkoopopbrengst eerst de hypotheekschuld moet worden afgelost en deze al niet eens volledig voldaan kan worden, is duidelijk dat het beslag geen zin heeft. Y en Z zullen niets van de verkoopopbrengst kunnen krijgen en X dan belemmering om de woning vrij op te leveren, wordt gezien als een misbruik van de bevoegdheid beslag te leggen.

Meer informatie over dit onderwerp? Bel gerust met ons kantoor!