Twee procent overdrachtsbelasting bij koop onbewoonbare woning

Geplaatst op 10 september 2019

Een huis dat oorspronkelijk is gebouwd als woning en tijdens de koop onbewoonbaar is, valt toch onder het tweeprocentstarief voor de overdrachtsbelasting. Dat bevestigde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs. Dat er ten tijde van de koop geen deuren, ramen en dakbedekking in en op het pand zitten, doet daaraan niets af. Het gaat er om of een gebouw naar zijn aard bestemd is voor bewoning.

De Hoge Raad heeft al eerder vastgesteld dat bij de beoordeling of een pand naar zijn aard bestemd is voor bewoning zo objectief mogelijke maatstaven moeten moet worden gehanteerd. De maatstaf daarvoor moet aansluiten bij de kenmerken van het pand, waarvoor weer bepalend is het doel waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. Als het pand oorspronkelijk ontworpen en gebouwd als woonhuis, dan is het naar zijn aard bestemd voor bewoning. Het maakt daarbij niet uit of het ten tijde van koop ook gebruikt wordt als woning. Als een pand niet als woning is gebouwd, dan is het naar zijn aard ook niet bestemd voor bewoning, zelfs als er ten tijde van de koop wel in gewoond wordt.

Een ander punt van belang bij de beoordeling is of er na ontwerp en bouw zodanige bouwkundige aanpassingen zijn gepleegd dat de oorspronkelijke aard is gewijzigd, bijvoorbeeld bedrijfspand geworden.

Mocht de beoordeling op deze eerste twee punten niet afdoende zijn, dan geldt de publiekrechtelijke bestemming die de gemeente geeft aan het pand heeft gegeven. Als tot slot dit ook nog niet tot een uitkomst leidt, is het structurele feitelijke gebruik bepalend.

Wilt u meer weten over de juridische en fiscale haken en ogen bij het kopen van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 3 julihttps://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/ook-voor-onbewoonbare-woning-2-overdrachtsbelasting/ 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1184.