Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Na de Tweede Kamer, heeft nu ook de Eerste Kamer op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. De nieuwe wet beperkt de duur van de alimentatie voor de partner na echtscheiding. De regeling voor kinderalimentatie wordt niet gewijzigd.

De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2020. Voor iedereen die na die datum gaat scheiden is de partneralimentatie maximaal vijf jaar, in plaats van twaalf jaar. Voor echtparen die voor die tijd uit elkaar gaan, blijven de huidige regels gelden. Lopende alimentatieverplichtingen worden niet geraakt door de nieuwe wet.

Maximaal 5 jaar partneralimentatie

Door de nieuwe regel zal de duur van de partneralimentatie de helft worden van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Daarop zijn in de nieuwe wet twee uitzonderingen gemaakt, namelijk voor langdurige huwelijken en huwelijken waarbij er nog jonge kinderen zijn bij de scheiding.

Langer dan 15 jaar getrouwd geweest?

Bij huwelijken die langer dan vijftien jaar geduurd hebben en waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar. Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren.

Kinderen onder de 12 jaar?

Bij huwelijken met kinderen jonger dan twaalf jaar wordt de duur van de partneralimentatie gekoppeld aan de leeftijd van het jongste kind; wanneer het kind twaalf jaar wordt, eindigt de alimentatieverplichting.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De partneralimentatie stopt ook als degene die de partneralimentatie ontvangt zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen, of overlijdt.

In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht.