Negatieve nalatenschap? Niet altijd duidelijk!

Geplaatst op 28 april 2020

Het krijgen van een erfenis is voor veel mensen goed nieuws! Toch is het zaak om met beide benen op de grond te blijven staan. De notaris zal een erfgenaam er bijvoorbeeld op wijzen dat je een erfenis met schulden niet hoeft te aanvaarden. Verwerpen of onder voorwaarden aanvaarden is ook een mogelijkheid.

Wanneer de notaris aan een erfgenaam vraagt of de overledene misschien schulden had, kan het belangrijk zijn om niet alleen te denken aan studieschulden, gokschulden of schulden omdat iemand een eigen bedrijf had. Er kunnen ook schulden zijn die voor een leek in eerste instantie niet duidelijk zijn. Zoals een schuld aan een onterfd kind of aan kinderen uit een eerder huwelijk. Als een erfgenaam een erfenis aanvaardt, kan hij voor de verrassing komen te staan dat hij deze schulden moet betalen.

Als bijvoorbeeld een kind van de overledene is onterfd, kan dat kind bij de erfgenamen een geldbedrag opeisen ter grootte van de helft van zijn normale erfdeel. Het kan ook zijn dat kinderen uit een eerder huwelijk van een overledene nog rechten hebben. Deze kinderen hebben vaak het erfdeel in de nalatenschap van hun overleden ouder nog niet gehad. Zodra hun stiefouder overlijdt hebben zij recht op dat erfdeel. Dat is vaak een onaangename verrassing voor de eigen kinderen van de laatst overleden ouder. Die dachten dat zij het hele huis en de hele bankrekening van hun vader of moeder zouden erven. Het wordt nog onaangenamer als blijkt dat het bedrag dat de kinderen uit een eerder huwelijk te vorderen hebben zo hoog is dat er voor de kinderen van de laatst overleden ouder niets meer overblijft, of erger: dat ze de kinderen uit het eerste huwelijk uit hun eigen portemonnee moeten uitbetalen.

In al deze gevallen is het ontzettend belangrijk dat de kinderen van de laatst overleden ouder worden gewezen op de – verborgen – risico’s van het aanvaarden van een erfenis. Zo wordt voorkomen dat ze met hun eigen vermogen aansprakelijk worden voor schulden die samenhangen met de erfenis.

Heeft u een samengesteld gezin? Dan kan het zinvol zijn om in uw testament al een passage op te nemen waarin u de kinderen waarschuwt voor deze situatie, zodat zij er niet te laat achter komen, en de erfenis zomaar aanvaarden.

Meer weten? Neem contact met ons op!