Lijk in de kast

Geplaatst op 10 juni 2021

X en Y hebben de nalatenschap van hun vader zuiver aanvaard. Dat wil zeggen dat zij alle lusten en lasten uit zijn nalatenschap aanvaarden en daar ook voor in staan.

Even later ontvangen X en Y navorderingsaanslagen van de belastingdienst voor een belastingschuld van vader in verband met een Zwitserse bankrekening. X en Y wisten totaal niets van deze bankrekening en zijn onaangenaam verrast. Door de aanslagen blijkt dat de nalatenschap van vader negatief was en X en Y moeten uit eigen vermogen deze schulden nu gaan voldoen.

Belastingschuld

Ze vragen uiteindelijk bij de rechter om hen te ontheffen van de verplichting om de onverwachte belastingschuld uit het eigen vermogen te voldoen. Ze voeren hiertoe aan dat ze pas na de verdeling van de nalatenschap bekend zijn geworden met de omvangrijke onverwachte belastingschuld in de nalatenschap van vader.

Escape-regeling

Sinds enkele jaren kennen we deze escape-regeling in de wet: indien een erfgenaam die na vereffening/verdeling van de nalatenschap bekend wordt met een schuld die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, kan hij de Kantonrechter verzoeken om te worden ontheven van zijn verplichting om de schuld uit zijn vermogen te voldoen, voor zover deze niet kan worden voldaan uit hetgeen uit de nalatenschap is verkregen. Met andere woorden, je moet wel je erfenis inleveren, maar hoeft het tekort niet bij te passen. Dit verzoek moet worden gedaan binnen 3 maanden na de ontdekking van de schuld.

De Kantonrechter heeft het verzoek van X en Y toegewezen op de grond dat niet kan worden vastgesteld dat X en Y op de hoogte waren of moeten zijn geweest van de tegoeden van hun vader op de Zwitserse bankrekening. De Staat gaat in hoger beroep, maar ook het Hof stelt dat sprake is van een onverwachte schuld in de zin van art. 4:194a BW.

X en Y kunnen alsnog gerust ademhalen.