Laat ouderlijke woning direct taxeren na overlijden

Geplaatst op 14 juni 2019

Om later geen gedoe te krijgen over de erfenis, is het verstandig om direct na het overlijden van de eerste van beide ouders het ouderlijk huis te laten taxeren. Zonder taxatie ontstaat na het overlijden van de langstlevende ouder onduidelijkheid over de waarde destijds. Die waarde is mede bepalend voor de omvang van de toenmalige erfenis.

Bij het overlijden van de eerste ouder ontstaat meestal een niet-opeisbare geldvordering voor de kinderen op de langstlevende ouder. Bijna nooit wordt er dan een boedelbeschrijving gemaakt en soms wordt ook geen aangifte successierecht gedaan.
De problemen ontstaan als de langstlevende ouder in zijn of haar testament (later) een andere samenstelling van erfgenamen aanwijst in vergelijking met de nalatenschap van zijn of haar overleden partner. Dan is de basis gelegd voor onenigheid over de hoogte van de geldvordering die de erfgenamen bij de eerste nalatenschap hebben verkregen. Het geschil spitst zich dan toe op de waarde van het huis bij het eerste overlijden.

Het Hof Den Haag heeft hierover bepaald dat bij het berekenen van de waarde van het huis destijds moet worden uitgegaan van de hoogst mogelijke waarde. De toenmalige WOZ-waarde is dan niet altijd bepalend, zeker niet als die dateert uit de tijd dat de WOZ-waarde een keer per vijf jaar vastgesteld werd. Als de waarde dan geruime tijd na het eerste overlijden moet worden vastgesteld, is dat nogal complex omdat er in de praktijk altijd wel wat aan te merken valt op een deskundigenbericht. Dat is volgens het hof het risico dat de erfgenamen in deze omstandigheden zelf hebben genomen en daarmee voor hun eigen risico. Het Hof Den Haag vroeg in een dergelijk geval drie deskundigen hun waardevisie hebben gegeven. Op basis daarvan heeft het hof in dat geval waarde van de woning vastgesteld. Die waarde gold als uitgangspunt voor de berekening van de erfdelen in de nalatenschap van de eerstoverleden ouder.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.