Kiezen of delen?

Geplaatst op 17 april 2024

Man en vrouw hebben al jaren een latrelatie. De man wil bij zijn overlijden geld nalaten aan de kleinkinderen van de vrouw en om erfbelasting te besparen gaan ze een geregistreerd partnerschap aan. De kleinkinderen van de vrouw worden dan fiscaal aangemerkt als zijn eigen kleinkinderen en de vrijstelling voor de erfbelasting gaat daarmee aanzienlijk omhoog

De Sociale Verzekeringsbank verlaagt vervolgens van zowel de man als de vrouw de AOW-uitkering van een alleenstaande-uitkering, naar die van gehuwden, een verschil van zo’n € 450,- per maand.

Man en vrouw vechten dit aan, omdat zij nog steeds een latrelatie hebben, dus niet samenwonen en geen gemeenschappelijke huishouding voeren en ieder nog steeds dezelfde kosten heeft als voor het geregistreerd partnerschap.

De Rechtbank Noord verwerpt het beroep van de man en vrouw. Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap ontstaat net als bij een huwelijk een wettelijke verplichting tot wederzijdse hulp en bijstand. Het is dus niet zomaar een administratieve handeling. Man en vrouw zien elkaar geregeld en hebben nog altijd eenzelfde relatie. De Rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een duurzaam gescheiden leven en dat zij terecht niet als ongehuwd worden aangemerkt en dus een lagere AOW-uitkering ontvangen.