Erven over de grens

Geplaatst op 12 juli 2022

Voor de verwerping van een Europese nalatenschap gelden geen extra vormvoorschriften.

Net als huwelijken hebben ook nalatenschappen wel eens een internationaal tintje. Ga je in het buitenland trouwen en heb je huwelijksvoorwaarden gemaakt, dan worden die niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de Rechtbank van je woonplaats, maar bij de Rechtbank Den Haag, omdat het huwelijk in het buitenland is voltrokken.

Onlangs speelde er een situatie waarbij de erfgenamen in Nederland woonden en de erflater in Duitsland. Na het overlijden van erflater hebben de erfgenamen bij de Rechtbank Den Haag een verklaring afgelegd waarin zij de nalatenschap van erflater verwerpen. De Duitse rechter oordeelt dat de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard, omdat de verwerping niet is gedaan conform de voorschriften van het Duitse recht

Het Europese Hof heeft uiteindelijk geoordeeld dat de artikelen van de Europese erfrechtverordening zo moeten worden uitgelegd, dat als een erfgenaam een verklaring van verwerping van een nalatenschap aflegt conform de wettelijke regels van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, dat dit dan geldig is. Het is hierbij niet noodzakelijk dat de verklaring van verwerping voldoet aan de vormvereisten die zijn gesteld in land dat op de erfopvolging toepasselijke recht. Omdat de erfgenamen in Nederland wonen is de verwerping bij de Rechtbank Den Haag geldig. De Duitse rechter had de verklaring van de erfgenamen daarom in aanmerking moeten nemen.