Einde relatie: wie krijgt het saldo van de en/of rekening?

Geplaatst op 20 juni 2023

Een man (M) en een vrouw (V) woonden geruime tijd samen en hadden ook een samenlevingscontract afgesloten.

M heeft in het verleden een keer een bedrag van € 100.000 overgemaakt naar hun gezamenlijke en/of-rekening

Bij het einde van de relatie tussen M en V komt ter discussie hoe het saldo op hun gezamenlijke rekening nou verdeeld moet worden. M vindt dat dit nu weer aan hem toekomt nu de relatie geëindigd is, omdat hij de enige is die stortingen op deze bankrekening heeft verricht.

In het samenlevingscontract stond echter opgenomen: “de inboedelgoederen en andere ten behoeve van de gewone gang van de gemeenschappelijke huishouding van partijen strekkende goederen, waaronder begrepen de saldi van de gemeenschappelijke bankrekeningen, zullen partijen ieder voor de onverdeelde helft toebehoren

Onlangs heeft de Rechtbank hierover beslist en bepaald dat op grond van deze bepaling het saldo op de en/of-rekening van deze M en V aan partijen ieder voor de helft toe komt. Dat V geen stortingen heeft gedaan op de en/of-rekening maakt dit niet anders. De tekst in het samenlevingscontract is duidelijk.

M was voor dit deel van zijn spaargeld dus de helft kwijt aan V omdat hij het op de en/of-rekening had gestort.