Einde pacht- en fosfaatrechten

Geplaatst op 19 juni 2024

Bij het einde van een pachtcontract, kan het zijn dat de pachter aanspraak wil maken op fosfaatrechten welke toegekend zijn aan de pachter, omdat de verpachter ten tijde van deze toekenning ook al de grond pachtte en daardoor ook meer vee kon houden.

De Hoge Raad heeft hier nu een paar keer een uitspraak in gedaan.

Was er reeds in 2015 een lopende reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst van 12 jaar of langer, van tenminste 15 hectare grond, dan kan verpachter aanspraak maken op een deel van de (waarde van de) fosfaatrechten. Dit geldt ook als sprake was van hoevepacht of pacht van een gebouw voor melkvee.