Biologisch kind voor de erfbelasting geen kind

Geplaatst op 17 mei 2021

Onlangs heeft de Rechtbank bepaald dat een biologisch kind voor de erfbelasting niet in aanmerking komt voor het tarief dat op kinderen van toepassing is, en ook niet voor de vrijstelling die voor kinderen geldt. Het kind was door zijn biologische vader (V) niet erkend. De man (M) met wie de moeder van het kind later is getrouwd, heeft hem wel erkend. Het kind is daardoor juridisch kind geworden van M.

V heeft in zijn testament het kind wel als een van zijn erfgenamen aangewezen. Nadat V is overleden, verkrijgt het kind ruim een half miljoen euro. De Inspecteur heeft de aanslag erfbelasting opgelegd naar het derdentarief (30%-40%) en heeft de vrijstelling voor overige verkrijgers toegepast (ruim € 2.000,-).

Wanneer is het vaderschap bewezen?

Het kind vond echter dat het tarief voor kinderen (10%-20%) toegepast moest worden en ook de bijbehorende vrijstelling (ruim € 20.000,-) en stapt naar de Rechter. De Rechter heeft bepaald dat als een kind niet is geboren binnen of na een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dat een kind dan alleen als vader kan hebben de man die het kind heeft erkend, wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld, of die het kind heeft geadopteerd.

Nu vaststaat dat V ten tijde van de geboorte van het kind niet met de moeder van het kind was gehuwd, het kind niet door V is erkend, het vaderschap van V niet gerechtelijk is vastgesteld en het kind niet door V is geadopteerd, heeft dit tot gevolg dat het kind juridisch gezien niet als kind van V kan worden aangemerkt.

Mocht het kind in de toekomst ook erfgenaam van M zijn, dan zal hij wel voor het lage tarief en hoge vrijstelling in aanmerking komen. Door de erkenning is deze man immers zijn juridische vader geworden.

Meer informatie over dit onderwerp? Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op.