Belang van levenstestament bij aanvraag indicatiebesluit

Geplaatst op 11 december 2018

Soms heeft een wilsonbekwame persoon blijvend intensieve zorg nodig. Om te beoordelen of er recht is op zorg via de Wet langdurige zorg kan een indicatie aangevraagd worden via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De aanvraag voor een CIZ-indicatie kan alleen gedaan worden door een gevolmachtigde, een curator of een mentor. Als iemand nooit een machtiging heeft geregeld kan dat niet meer als hij wilsonbekwaam is geworden. Daarnaast duurt het aanvragen van curatele of een mentorschap vaak wel even. Kortom, voordat de CIZ-indicatie aangevraagd kan worden, moet er een heel voortraject doorlopen worden.

Diverse organisaties in de zorg dringen er al enige tijd bij het Ministerie van VWS op aan dat een partner of de kinderen van een wilsonbekwaam persoon een CIZ-indicatie kunnen aanvragen. De minister heeft inmiddels aangegeven dat de Wet langdurige zorg geen ruimte biedt voor een aanvraag door een partner of kinderen. De minister wijst vervolgens op het belang van het tijdig opstellen van een volmacht in de vorm van een levenstestament.

Wilt u alles goed geregeld hebben voor later? Wij helpen u graag met het opstellen van een levenstestament. Neem contact met ons op.