Afspraken in het samenlevingscontract

Geplaatst op 8 juli 2018

Hoe gek het ook klinkt: samenwoners hebben geen officiële juridische status, zoals dat bij gehuwden of geregistreerd partners wel het geval is. Als je samenwoont kun je in een samenlevingscontract een aantal zaken regelen, zodat je dezelfde aanspraken maakt als gehuwden. Bijvoorbeeld een aanwijzing om elkaars pensioen te kunnen ontvangen, of een vrijstelling voor erfbelasting.

Door samenwonen worden de bezittingen van de partners niet automatisch gezamenlijk eigendom. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de samenwoners. Ieder houdt de bezittingen die op zijn of haar eigen naam staan privé, en ieder blijft ook aansprakelijk voor de eigen schulden. Als samenwoners samen iets kopen of krijgen (bijvoorbeeld een huis) dan is dat gemeenschappelijk doordat zij het op naam van beiden hebben gezet. De tenaamstelling maakt dan duidelijk wie de eigenaar is. Alleen voor roerende zaken is dat anders, die kunnen niet op naam gesteld worden. In een samenlevingscontract kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de inboedel gemeenschappelijk is, met uitzondering van spullen die apart op een lijst worden gezet.

Als samenwoners afwijken van de regel dat degene die iets koopt de enige tenaamgestelde wordt, dan ontstaat er een risico op ruzie bij het uit elkaar gaan.

Rechtzaak premie levensverzekering

Zo was er onlangs een rechtzaak waarbij een stel voor een gezamenlijke woning en bijbehorende hypotheekschuld een levensverzekering had afgesloten. Omdat de vrouw bij de betreffende verzekeringsmaatschappij werkte en er een premievoordeel was om de verzekering alleen op haar naam af te sluiten, vond zij dat de opgebouwde waarde haar toekwam. De man vond dat de premies betaald waren met gelden vanuit het huishouden van hun samen. Er werd een slopende procedure gevoerd om de strijd te beslechten. Uiteindelijk kreeg de man ongelijk. Een zaak als deze had voorkomen kunnen worden als de afwijkende afspraken rondom de premie en de premie-opbouw waren opgenomen in het samenlevingscontract.

Samenlevingscontract aanpassen

Heeft u uw onderlinge afspraken goed weergegeven in uw samenlevingscontract? Het is heel gebruikelijk om een contract regelmatig aan te passen. Wij helpen u graag verder, neem contact met ons op.