Aangaan van huwelijksvoorwaarden een schenking?

Geplaatst op 17 maart 2024

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden is gedaan, wordt voor de erfbelasting aangemerkt als een verkrijging krachtens erfrecht.

Hoe zit dat met het aangaan van huwelijksvoorwaarden binnen deze termijn? De Hoge Raad heeft daar onlangs antwoord op gegeven.

Man en vrouw waren in 2015 in gemeenschap van goederen gehuwd (50%-50%) en hebben in 2017 huwelijksvoorwaarden gemaakt, waarbij de man 10% verkreeg en de vrouw 90%. De man komt vervolgens binnen 180 dagen te overlijden, waardoor zijn nalatenschap slechts de 10% bedraagt in plaats van de 50% die hij voorheen had. De belastingdienst legt een aanslag op, uitgaande van de 50%.

De Hoge Raad heeft bepaald dat het aangaan van huwelijksvoorwaarden geen schenking inhoudt, ook niet als men voor ongelijke delen gerechtigd wordt. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat het in uitzonderlijke gevallen wel gezien kan worden als belastingontduiking, maar dan moet het ontgaan van erfbelasting het doorslaggevende motief zijn geweest en op het moment van het tekenen van de huwelijksvoorwaarden moet dan zo goed als zeker zijn dat de echtgenoot aan wie het kleinste deel wordt toegekend, als eerste komt te overlijden.