Notariële feiten en nieuwtjes

Selecteer uw notariële thema:

Vergeet de pachtovereenkomst niet Geplaatst op 27 maart 2022

De overname van lopende pachtcontracten vindt niet bij deze notariële akte plaats. Hiervoor moet een zogenaamde indeplaatsstelling bij de verpachter gevraagd worden.

Bijscholing voor onze agrarisch specialisten Geplaatst op 8 april 2019

Tineke Castelein en Sigrid Kuikman, onze agrarisch specialisten, zijn afgelopen week bijgeschoold in de kennis en kunde over het realiseren van zonne- en windmolenparken op landbouwgrond.

Verjaringstermijnen gaan teniet bij ruilverkaveling Geplaatst op 14 september 2018

Wanneer wordt een perceel dat u in gebruik heeft van de gemeente uw eigendom? Let op dit addertje onder het gras ...

Pagina: