De notarisakte... dreech en spul van niks?

Sekuer Notarissen geeft voorlichting, advies, zekerheid, voorkomt conflicten en brengt mensen bij elkaar. De notaris is onpartijdig, betrouwbaar, integer en kijkt altijd vooruit. Want door het maken van een akte, bijvoorbeeld een testament, voorkomen wij problemen in de toekomst.

Verder heeft de notaris een “wilscontrolerende taak”, want wij bekijken of alle partijen begrijpen wat er in de akte staat, wat de gevolgen van de akte zijn en of dit klopt met de bedoeling van de partijen. We leggen de afspraken van partijen vast in een akte.

Een aantal zaken, zoals uw testament of het kopen van een huis, moet in een notariële akte worden vastgelegd omdat ze anders niet geldig zijn. Wij zorgen ervoor dat alle partijen vooraf én bij het tekenen van de akte goed voorgelicht zijn over de inhoud en de gevolgen van de afspraken in de akte. Tijdens het ‘passeren van de akte” zetten de partijen en de notaris hun handtekening. Daarmee is de notariële akte rechtsgeldig.

Een verklaring van de notaris heeft dwingende bewijskracht, zodat achteraf geen discussie kan ontstaan over de datum waarop de akte is getekend of de echtheid van de handtekeningen die eronder staan.

Normale taal bij Sekuer Notarissen

Veel mensen vinden de akte moeilijk te lezen: “dreech en een spul van niks”. Dat komt omdat de akte wordt geschreven in de (juridische) taal van de wet. Op die manier zorgt de notaris ervoor dat alles juridisch klopt. Wij maken de inhoud van de akte begrijpelijk door deze altijd in “normale taal” met u te bespreken. Als we ook de tekst in de akte in gewone taal zouden aanpassen ontstaat het risico dat de akte juridisch niet meer duidelijk is en dat moeten wij nou juist voorkomen! Maar wees gerust: wij spreken “normale taal” en dat kan ook in het Frysk als u dat fijn vindt.

Eeuwig bewaard, altijd in goede handen

Alle akten die een notaris maakt worden bewaard in de kluis op kantoor. Als een notaris ermee stopt, is het in de wet verankerd dat altijd een andere notaris zijn protocol (akten en dossiers) overneemt. De (originele) akte, waarop de handtekening staan van de partijen en de notaris, blijft eeuwig bewaard.

Verder heeft de notaris een geheimhoudingsplicht en dus mogen wij geen zaken die wij met u bespreken met anderen delen. Verder zijn wij verplicht onze diensten te weigeren als er sprake is van misbruik van kwetsbare mensen, of als wij denken dat de inhoud van de akte in strijd is met de waarheid ... of als het gaat om het vaststellen van niet controleerbare feiten.

Wij vinden het belangrijk dat u krijgt wat u wilt: een persoonlijke behandeling, een oplossing en duidelijkheid. We werken er elke dag aan om goed bereikbaar te zijn, snel en foutloos te werken en een goede prijs-kwaliteitverhouding te hebben. Bij ons geldt ‘afspraak is afspraak’ , vriendelijkheid en inlevingsvermogen vinden wij vanzelfsprekend.

Onze deskundigheid wordt op peil gehouden met opleidingen, cursussen en informatie over actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Wat vindt u van ons?

Heeft u een mening over onze dienstverlening? Doe ons een groot plezier en beoordeel ons op Advieskeuze.nl. Wij waarderen uw reactie zeer!