Wêr leit de grins 

Hadden we het in onze vorige column nog over een wurdsje oer de grins prate, deze maand vragen we ons af, wêr leit dy grins eigenlijk?

De skieding of de scheiding

Nou eerlijk is eerlijk: met een kantoor in  Achtkarspelen, is die vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. Met de straatnamen de Skieding en de Scheiding word je natuurlijk ook al een handje geholpen. Van noord naar zuid ligt Groningen links en Fryslân rechts. En rijd je van zuid naar noord is het uiteraard net andersom.

Hoewel deze grens tussen Fryslân en Groningen her en der nog wel wat emoties oproept, is die voor ons als notaris niet zo spannend. We kunnen in beginsel akten passeren aan beide kanten van deze grens, maar daar is wel een grens aan.

Standplaats van de notaris

Iedere notaris heeft een zogenaamde standplaats (een gemeente) waarbinnen je ook je kantoor moet houden. Je mag niet buiten die standplaats een bijkantoor openen en hebt dus een beperkt werkgebied.
Voor Sekuer Notarissen is de standplaats Achtkarspelen, u vindt ons kantoor dan ook in Surhuisterveen en ons Loket in Buitenpost.

Over de grenzen van de standplaats

Je mag echter als notaris wel buiten je standplaats akten passeren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een client van kantoor in het ziekenhuis ligt, of niet van huis kan. Dan mag je als notaris de akte ook bij de cliënt thuis ondertekenen, of aan het ziekenhuisbed. Ook hieraan is wel een grens gesteld. Je mag hooguit 10% van het aantal akten dat je als notaris tekent, buiten de grens van je eigen standplaats passeren. Het is dus niet de bedoeling dat je standaard in de tuin van de buurman gaat werven en werken.

Over de Nederlandse grens

Wat echter echt de grens is, is de Nederlandse grens. Als Nederlandse notaris kun je niet de levering regelen van een vakantiehuisje in Spanje, maar ook zelf mag je als notaris je niet over de grens begeven.

Onlangs is door de rechter nog weer bepaald dat een notaris beslist niet buiten het grondgebied van Nederland als notaris handelingen mag verrichten. Toen een notaris in de grensstreek een zieke cliënt, die net over de grens en dus in het buitenland woonde, thuis bezocht en daar het testament tekende, werd vastgesteld, dat dit in strijd met de notariswet was. Bij de Nederlandse grens, is dus echt de grens bereikt.

Kijk ook eens bij