Wa is de wiere?

Iedereen die iets erft, heeft een vrijstelling voor de erfbelasting. Voor de ene is die iets groter dan voor de ander. De grootste vrijstelling is voor “de partner”. Die vrijstelling bedraagt in 2024 € 723.526,-. Dit kan eventueel nog iets verlaagd worden, als de langstlevende ook een nabestaandenpensioen ontvangt.

Wie kan partner zijn?

Maar wie worden er nu allemaal verstaan onder “partner”. Dat zijn in ieder geval de echtgenoot of de geregistreerd partner van degene die is overleden, maar ook samenwonende partners kunnen -onder bepaalde voorwaarden- voor deze vrijstelling in aanmerking komen.

Wederzijdse zorgplicht

De samenwoners moeten dan namelijk beiden meerderjarig zijn, bij de gemeente op hetzelfde adres staan ingeschreven, een notarieel samenlevingscontract hebben met daarin opgenomen een wederzijdse zorgplicht en geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn van elkaar (vader en zoon).

Vijf jaar onafgebroken samenwonen

Indien je geen samenlevingscontract hebt, dan kan je toch als partner worden aangemerkt als je tenminste vijf jaar onafgebroken op hetzelfde woonadres als je partner stond ingeschreven. Dat hoeft niet vijf jaar lang hetzelfde adres te zijn geweest, maar als je maar wel al die jaren onafgebroken op hetzelfde adres als je partner stond ingeschreven. Let dus op bij een verhuizing. Je moet je beiden op dezelfde dag overschrijven naar het nieuwe adres, omdat je anders de keten verbreekt en de vijf jaar opnieuw gaan tellen.

Er is één fiscale partner

Daarnaast is er echter nog een andere belangrijke voorwaarde, die roet in het eten kan gooien bij mensen die denken in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Je mag namelijk niet met meerdere mensen aan alle voorwaarden voldoen. Het komt toch geregeld voor dat meerdere kinderen (drie of meer)  na het overlijden van hun ouders samen in de ouderlijke woning blijven wonen. Indien een van de drie samenwonende broers komt te overlijden, geldt voor beide overblijvende broers dat zij met de overleden broer tenminste vijf jaar hebben samengewoond, geen bloedverwanten waren in de rechte lijn en dus in aanmerking zouden komen voor de partnervrijstelling. De wetgever heeft echter bepaald dat er maar sprake kan zijn van één fiscale partner en door deze extra voorwaarde gaat de vrijstelling aan de neus van beide broers voorbij.

Wa is de wiere?

Voor meerrelaties, samenwonende broers/zussen is er toch een oplossing. De staatssecretaris van Financiën heeft namelijk bepaald dat indien twee mensen, die ook met een of meerdere ander(en) samenwonen, een samenlevingscontract met elkaar tekenen, deze twee mensen dan als partner van elkaar aangemerkt worden. Als je met z’n drieën of meer personen samenwoont moet je dus kiezen, omdat je een samenlevingscontract maar met z’n tweeën kunt tekenen. Dus ... wa is de wiere?

Meer weten over dit onderwerp? 

Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op.