Underhâns slachst net foar bêst op

De notaris legt zaken vast in een notariële akte. Er zijn veel zaken waarvoor dat ook wettelijk verplicht is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een testament, de overdracht van een woning, de vestiging van een hypotheek of de oprichting van een BV.

De notaris legt echter ook vaak zaken vast die niet op grond van de wet verplicht in een notariële opgenomen hoeven te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen van de afspraken over een verstrekte geldlening. Aangezien dit dus niet verplicht via een notaris moet, kunnen de afspraken ook door partijen zelf vastgelegd worden.

Als deze afspraken over een geldlening niet in een notariële akte zijn vastgelegd maar in een “los” document dan noemen we dat een onderhands stuk of een onderhandse akte. Aan een notariële akte zijn vaak meer kosten verbonden dan aan een onderhandse akte, zeker als men het zelf opstelt. Waarom zou je dan toch voor een notariële akte kiezen? 

Voordelen notariële akte

Een notariële akte heeft verschillende voordelen ten opzichte van een onderhands stuk:

  • een notariële akte heeft dwingendrechtelijke bewijskracht, je staat dus, als er een geschil ontstaat, veel bij sterker in de rechtbank
  • een notariële akte kan niet zoekraken, het origineel wordt immers in de kluis van de notaris bewaard;
  • er ontstaat veel minder snel discussie over het feit of een partij ten tijde van de ondertekening wils(on)bekwaamheid was;
  • er is volledige zekerheid over de datum van ondertekening;
  • de identiteit van de partijen in de overeenkomst is gecontroleerd.

De notaris heeft een  zogenaamde belehrungspflicht. Dit is een Duitse term die gebruikt wordt voor de verplichting van de notaris om partijen goed te informeren over de gevolgen van een handeling bij de notaris. 

Bij een door de notaris opgesteld stuk wordt er dus vanuit gegaan dat alle partijen volledig op de hoogte waren van de gevolgen omschreven in de akte.

Een zelf opgestelde onderhandse akte kan dan vaak wel goedkoper zijn dan een notaris inschakelen, maar een notariële akte biedt wel veel meer rechtszekerheid. Kortom; met een onderhands stuk slachst meastal net foar bêst op!

Meer weten? Belje ús!