Unbedoeld jin yn de skuld sette

Als je erfgenaam bent in een nalatenschap dan erf je niet alleen de bezittingen, maar erf je ook de schulden van de overledene.

Had de overledene bijvoorbeeld schulden bij de Belastingdienst, of bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dan kunnen zij bij jou als erfgenaam aankloppen om deze schulden te innen. Vorig jaar gebeurde dit door de SVB bij ruim 19.000 erfgenamen, zo werd onlangs bekend gemaakt.

Pas dus op met het zomaar aanvaarden van een erfenis. Hoe zat dit ook alweer?

Je hebt als erfgenaam drie mogelijkheden:

  • Je kan de erfenis zuiver aanvaarden: dan aanvaard je hem zoals hij is en ben je ook volledig aansprakelijk voor de schulden die de overledene had;
  • Je kan de erfenis beneficiair aanvaarden; je krijgt dan wel de erfenis, maar bent niet met je eigen vermogen aansprakelijk als eventuele schulden niet allemaal geheel uit de erfenis zelf betaald kunnen worden;
  • Je kan de erfenis verwerpen; je treedt dan helemaal niet op als erfgenaam.

Als je de erfenis verwerpt, treedt er meestal wel “plaatsvervulling” op. Heb je kinderen, dan komen die automatisch voor jou in de plaats als erfgenaam. Willen zij ook niks met de erfenis te maken hebben, dan zullen zij dus ook moeten gaan verwerpen.

Beneficiair aanvaarden en verwerpen van een nalatenschap

moet via de rechtbank geregeld worden. In beide gevallen moet er een verklaring bij de rechtbank afgelegd worden.

Als je beneficiair aanvaardt, moet de nalatenschap vervolgens volgens bepaalde wettelijke regels afgewikkeld worden. Dit noem je dan het “vereffenen van de nalatenschap”. Kort samengevat worden eerst alle schulden voldaan en wat er nog overblijft (als er iets overblijft) wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Als de rechtbank een vereffenaar benoemt dan is die verantwoordelijk voor de vereffening.

Is deze niet benoemd dat zijn de erfgenamen dat gezamenlijk. Ook de verwerping gaat dus via een verklaring die afgelegd moet worden bij de rechtbank. Als je kinderen, doordat zij daarna in de plaats getreden zijn als erfgenaam, vervolgens ook willen verwerpen, dan moeten zij ook die verklaring afleggen.

Bij minderjarige kinderen wordt dit alweer iets ingewikkelder.

De ouder of voogd moet dit namens het minderjarige kind doen en bij verwerping kan dit alleen met voorafgaande toestemming van de rechtbank.

Je wordt al snel geacht de erfenis zuiver aanvaard te hebben.

Alleen al door waardevolle spullen van de overledene mee te nemen of door geld van de overledene (tijdelijk) op je eigen rekening te zetten, heb je je al gedragen als erfgenaam en daarmee de erfenis zuiver aanvaard.

Als dan blijkt dat er ook allerlei schulden in de nalatenschap zaten, ben je daar dus automatisch ook aansprakelijk voor geworden! Jo ha josels dan ûnbedoeld yn de skuld setten.

Laat u dus altijd goed informeren na een overlijden en handel niet te snel alsof je erfgenaam bent.

Meer weten? Neem contact met ons op.