Opskuor over de overdrachtsbelasting

Een huis kopen is tegenwoordig niet gemakkelijk. Het zal niemand ontgaan zijn dat er krapte is op de woningmarkt. Mede door de krapte zijn de huizenprijzen de afgelopen tijd snel omhoog gegaan, dat is een kwestie van vraag en aanbod.

De hypotheekrente is wel erg laag momenteel. Maar daar staat tegenover dat ook de rente die de bank vergoedt over het saldo op de spaarrekening extreem laag is. Bij grotere vermogens moet er zelfs rente betaald worden aan de bank. Mensen zoeken logischerwijs naar alternatieven voor het beleggen van hun vermogen.

Sparen of beleggen

Dit kan zijn in de vorm van beleggen in aandelen; “Sinds Corona belegt een op de vijf huishoudens” stond onlangs in de krant. Maar dit kan ook zijn in de vorm van beleggen in onroerend goed. Deze beleggers in onroerend goed kopen ook vaak huizen die juist geschikt zijn voor de starters op de woningmarkt.

De overheid heeft getracht met maatregelen op het gebied van de overdrachtsbelasting de betaalbaarheid en de toegang voor starters tot de woningmarkt te verbeteren. Deze maatregelen zijn op 1 januari 2021 al in werking getreden en hier is op 1 april 2021 nog weer een voorwaarde aan toegevoegd.

Hoe zit het nu met die overdrachtsbelasting?

  • Ben je tussen de 18 en 35 jaar en koop je na 1 januari 2021 voor het eerst een woning waar je zelf in gaat wonen dan ben je een “starter” en kan je vrij van overdrachtsbelasting je woning kopen. Dit geldt dus ook als je vóór 2021 al eens een woning had gekocht. Per 1 april 2021 geldt voor deze vrijstelling echter een extra voorwaarde. De waarde van de woning mag niet hoger zijn dan € 400.000,-.  Is de waarde hoger, dan ben je 2% verschuldigd over de gehele waarde van de woning.
  • Ben je 35 jaar of ouder en koop je een woning waar je zelf in gaat wonen, dan ben je 2% overdrachtsbelasting verschuldigd, zoals het ook vóór 1 januari 2021 was.

    Voor beide situaties geldt dat er een schriftelijke verklaring bij de belastingdienst ingediend moet worden om voor de vrijstelling of het 2% tarief in aanmerking te komen. Wij begeleiden jou met de verklaringen en dienen deze in bij de Belastingdienst. Val je niet onder deze beide situaties dan geldt het tarief van 8% overdrachtsbelasting over de waarde van het aangekochte registergoed (tenzij er een andere vrijstelling van toepassing is).

Deze doorgevoerde wijzigingen hebben bij onroerend goed kopers en ook bij ons op kantoor aardig wat opskuor veroorzaakt. In december 2020 moesten er nog heel wat woningen overgedragen worden tegen een tarief van 2% overdrachtsbelasting, waarvoor een paar dagen/weken later het tarief voor 8% zou gelden. Daarnaast was het in de eerste maanden van 2021 juist weer druk met startende kopers die hun transactie uitgesteld hadden om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling. Of de maatregel van de regering het beoogde effect heeft, zal de tijd moeten leren.