Mei it in tûzentsje mear wêze?

Hoewel in de coronatijd veel zaken hebben stilgelegen, vliegt de tijd weer voorbij.

December staat weer voor de deur. De maand van de feestdagen, waarin traditioneel vaak schenkingen worden gedaan en natuurlijk ook de laatste maand om nog op de valreep gebruik te maken van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken. Eenmaal aangekomen in 2022 vervalt immers de mogelijkheid om de vrijstelling voor 2021 nog te benutten. En die vrijstelling van schenkbelasting is juist dit jaar extra aantrekkelijk gemaakt. It mei in tûzentsje mear wêze.

Duizend euro meer schenken in 2021

Aangezien velen, soms mede ten gevolge van de corona, het financieel moeilijk hebben, is de vrijstelling voor schenkbelasting dit jaar eenmalig met € 1.000,- verhoogd. De (normale) vrijstelling voor een schenking aan kinderen bedroeg vorig jaar € 5.515,-  en is dit jaar € 6.604,= en die aan kleinkinderen (en alle anderen) ging van € 2.208,- naar een bedrag van € 3.244,- voor 2021.

Schenking op papier

Veel schenkingen worden gedaan door het overboeken van gelden via de bankrekening, of gewoon in “it slúfke”,  de ouderwetse envelop. Er zijn echter ook veel mensen die hun contanten graag zelf ter beschikking willen houden maar wel graag willen schenken om hun vermogen te verlagen, bijvoorbeeld omdat ze veel overwaarde in de woning hebben.

De schenking op papier is dan een prachtige oplossing. In de akte bij de notaris, leg je vast welk bedrag je wenst te schenken en daarin verklaar je het bedrag niet uit te keren, maar nog schuldig te blijven. Uitkering behoeft dan niet eerder plaats te vinden dan bij je overlijden, of een eerder zelf gekozen moment, zoals de opname in een zorginstelling.

De belastingdienst stelt aan deze manier van schenken wel een paar voorwaarden. Zo moet voor iedere schenking een notariële akte tussen schenker en ontvanger worden opgesteld. Daarnaast moeten schenker en ontvanger het bedrag ook als schuld respectievelijk vordering opgeven bij de jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte.

Tenslotte moet de schenker jaarlijks 6% rente vergoeden aan de ontvanger. Meestal wordt dit als een mooie bijkomstigheid ervaren, omdat je op deze wijze met de warme hand nog een belastingvrij klein bedrag extra kunt schenken.

Goed om te weten

Je kunt op elk gewenst moment beginnen met het schenken op papier en ook zelf bepalen wanneer je er weer mee stopt

Rente blijven betalen

Heeft u in het verleden al schenkingen gedaan op papier, let er dan wel goed op dat u de rente jaarlijks blijft betalen. Stopt u hier namelijk mee, dan zal de belastingdienst bij uw overlijden niet toestaan dat de schenkingen in mindering worden gebracht op uw vermogen en dat zou natuurlijk zonde zijn.

Meer weten over schenken

Wilt u meer weten over schenkingen (op papier) neem dan tijdig contact met ons op, zodat u geen belastingvoordeel laat liggen in 2021, want zoals het nu lijkt is die extra € 1.000,- eenmalig en vallen we in 2022 terug naar de gebruikelijke vrijstelling. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.