Mei inoar binne we ien

Als iemand een woning of een garagebox/bedrijfsruimte koopt, dan wordt deze woning of ruimte soms een “appartement” genoemd. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Als je een appartementsrecht koopt, betekent dit, dat je het recht op het gebruik van een woning of ruimte koopt, welke onderdeel is van een groter gebouw. Juridisch koop je twee dingen: een stukje mede-eigendom van het gehele gebouw en dus het recht om de woning of ruimte die onderdeel is van dit gebouw privé, dus met uitzondering van anderen te mogen gebruiken.

“Mei inoar binne we ien”, want samen met alle andere appartementseigenaren ben je eigenaar van het gehele gebouw. Er gelden dan ook allerlei regels waar alle eigenaren zich aan moeten houden.

Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat door een gebouw te verdelen in kleinere gebruiksruimten.Dit wordt het splitsen in appartementsrechten genoemd en wordt geregeld via de notaris. Daarbij kan de omvang van een appartementensplitsing variëren in een splitsing die leidt tot maar twee, maar ook wel tot tweehonderd appartementsrechten.

Wij stellen een splitsingsakte op, waar ook een tekening van het gehele complex bij hoort. Op deze tekening is aangegeven wat de grenzen van de verschillende appartementen zijn en welke ruimten gemeenschappelijk blijven. Een bewoner/gebruiker van het appartementsrecht mag van de gemeenschappelijke ruimten gebruik maken, denk aan een trappenhuis, de hal of de parkeerplaats.

Over de splitsingsakte

Een belangrijk onderdeel van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hier staan de regels in voor alle eigenaren dan wel gebruikers. Ook wordt in de splitsingsakte de Vereniging van Eigenaren opgericht waar je als appartementseigenaar automatisch (verplicht) lid van bent. Er is een verplichte financiële bijdrage verschuldigd in de gezamenlijke onderhouds- en gebruikskosten en de technische installaties (denk aan bijvoorbeeld de lift, maar ook het dak of  de fundering). Hier moeten in het algemeen alle appartementseigenaren aan meebetalen. Je bent tenslotte allemaal mede-eigenaar van het gehele gebouw.

Huishoudelijk reglement

Daarnaast wordt er ook regelmatig nog een apart huishoudelijk reglement opgesteld waar nog weer nadere afspraken over het gebruik van je appartement in staan. Denk aan het niet mogen plaatsen van fietsen op een bepaalde plek, het niet mogen draaien van harde muziek (na een bepaald tijdstip) of het niet mogen uitoefenen van bepaalde activiteiten in je appartement.

De rechten en verplichtingen van een eigenaar van een appartement zijn dus te vinden in de wet, de splitsingsakte én in het huishoudelijk reglement. Het is dus goed om daar aandacht aan te besteden voor je een appartement koopt.

Zowel bij de aankoop van een appartement als bij het splitsen van een gebouw/complex in appartementsrechten zijn wij u graag van dienst.

Meer informatie

Neem contact op voor het maken van een afspraak.